Úřední deska obce Sobkovice

 

Úřední deska

Název

Vyvěšeno

Ke stažení

ROK 2021    
Ztracený pes 31.3.2021 Stáhnout
Sčítání lidu, domů a bytů 16.3.2021 Stáhnout
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků(průvodní dopis)
16.3.2021 Stáhnout
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 16.3.2021 Stáhnout
 kalendář svozu odpadu 2021
 11.1.2021  Stáhnout
Místní poplatky 2021 1.1.2021 Stáhnout
ROK 2020    
kontakty na fin.úřad 31.12.2020 Stáhnout
Informace o době a místě konání voleb v obci 14.9.2020 Stáhnout
Aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje 31.8.2020 Stáhnout
Stanovení min.počtu členů volební komise 30.7.2020 Stáhnout
Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření Svazku Tichá Orlice 29.6.2020 Stáhnout
Informace o daňové povinnosti 1.5.2020 Stáhnout
Veř.vyhláška fin.úřadu 21.4.2020 Stáhnout
Nový upravený jízdní řád 3.4.2020 Stáhnout
Dražební vyhláška 1.4.2020 Stáhnout
mimořádné opatření MZd 30.3.2020 Stáhnout
mimořádné opatření MZd 30.3.2020 Stáhnout
mimořádné opatření MZd 30.3.2020 Stáhnout
info k provozu FÚ 28.3.2020 Stáhnout
vyhlášení nouzového stavu 25.3.2020 Stáhnout
mimořádné opatření MZd 26.3.2020 Stáhnout
informace náměstka hejtmana 25.3.2020 Stáhnout
vyhlášení nouzového stavu 24.3.2020 Stáhnout
informace k provozu polikliniky Žamberk 23.3.2020 Stáhnout
 Informační leták ČČK
 20.3.2020  Stáhnout
 Provozní doba místního obchodu
 20.3.2020  Stáhnout
Usnesení vlády ČR 20.3.2020 Stáhnout
Ordinační hodiny Mudr. Remešové 17.3.2020 Stáhnout
Provozní doba MěÚ Žamberk 17.3.2020 Stáhnout
vyhlášení nouzového stavu 13.3.2020 Stáhnout
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního
hospodaření Svazku obcí Tichú Orlice
17.1.2020 Stáhnout
ROK 2019    
Poplatky  pro rok 2020 23.12.2019 Stáhnout
Návrh rozpočtu Tichá Orlice na rok 2020 2.12.2019 Stáhnout
Pozvánka na čl. schůzi Svazku obcí Tichá Orlice 2.12.2019 Stáhnout
Jízdní řády 2020 13.10.2019 Stáhnout
Kotlíková dotace 2019 9.9.2019 Stáhnout
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření Svazku obcí Tichá Orlice 18.7.2019 Stáhnout
Veřejná vyhláška 21.6.2019 Stáhnout
Oznámení o místě a době konání voleb do EP 30.4.2019 Stáhnout
Veř.vyhláška 24.4.2019 Stáhnout
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK 15.4.2019 Stáhnout
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 13.4.2019 Stáhnout
Oznámení záměru na odprodej pozemku 7.1.2019 Stáhnout
Oznámení o placení poplatků 7.1.2019 Stáhnout
ROK 2018    
Návrh rozpočtu Svazku obcí Tichá Orlice 3.12.2018 Stáhnout
Pozvánka na schůziSvazku Tichá Orlice 3.12.2018 Stáhnout
Pozvánka na schůzi S vazku obcí Tichá Orlice 19.11.2018 Stáhnout
Kotlíková dotace 3.10.2018 Stáhnout
Návrh zprávy o uplatňování územ.plánu Sobkovice 10.9.2018 Stáhnout
Veř.vyhláška územní plán 10.9.2018 Stáhnout
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 20.8.2018 Stáhnout
Změny ve vydávání cest.pasů 30.7.2018 Stáhnout
Změny ve vydávání OP 30.7.2018 Stáhnout
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2018-2022 2.7.2018 Stáhnout
Návrh záv.účtu Svazku obcí Tichá Orlice 7.5.2018

Stáhnout

Informace 7.5.2018 Stáhnout
Vyhláška fin.úřadu 26.4.2018 Stáhnout
Informace k místnímu poplatku za odpad 23.3.2018 Stáhnout
Hospodaření Svazku obcí Tichá Orlice 22.1.2018 Stáhnout
Veřejná vyhláška 5.2.2018 Stáhnout
ROK 2017    
Dražební vyhláška 18.12.2017 Stáhnout
Pozvánka na členskou schůzi Tichá Orlice 27.11.2017 Stáhnout
Návrh rozpočtu svazku obcí tichá orlice na rok 2018 27.11.2017 Stáhnout
informace o počtu a sídle vol. okrsku 20.11.2017 Stáhnout
Jmenování zapisovatele okr.vol. komise 20.11.2017 Stáhnout
Stanovení počtu členů volební komise 6.11.2017 Stáhnout
Výzva kotlíkové dotace 6.10.2017 Stáhnout
Oznámení o adrese voleb. místnosti 25.9.2017 Stáhnout
Jmenování zapisovatele 4.9.2017 Stáhnout
Záměr na směnu a odkup pozemků 1.9.2017 Stáhnout
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.8.2017 Stáhnout
Závěrečný účet Svazku Tichá Orlice 19.7.2017 Stáhnout
Veřejná vyhláška
3.7.2017
Stáhnout
informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti pro rok 2017 24.4.2017 Stáhnout
Rozpočtový výhled Svazku Tichá Orlice 27.3.2017 Stáhnout
Žádost o přezkoumání hospodaření obce 20.3.2017 Stáhnout
Výroční zpráva  za rok 2016 o poskytování informací 20.3.2017 Stáhnout
Veř.vyhláška 9.1.2017 Stáhnout
Tisková zpráva o nabídce fin.správy 9.1.2017 Stáhnout
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem 9.1.2017 Stáhnout
Daň z nemovitosti 2017 9.1.2017 Stáhnout
     
ROK 2016    
Záměr na odprodej obecního pouzemku
19.12.2016
Stáhnout
Pravidla rozp.provizoria 19.12.2016 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.4-2016 1.12.2016 Stáhnout
Rozpočtový výhled 2017-2018 1.12.2016 Stáhnout
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice pro rok 2017 1.12.2016 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.3-2016
1.10.2016 Stáhnout
Přehled pozemků 26.9.2016 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu 26.9.2016 Stáhnout
Žádost o zveřejnění ČEZ 12.9.2016 Stáhnout
Veř.vyhláška ministerstva živ. prostředí 8.8.2016 Stáhnout
Veřejná vyhláška 8.8.2016 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.2/2016 31.7.2016 Stáhnout
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 - 1. část
12.5.2016 Stáhnout
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 - 2. část 12.5.2016 Stáhnout
Účetní výkazy 2015 12.5.2016 Stáhnout
Závěrečný účet obce 2015 12.5.2016 Stáhnout
Rozpočtové opatření 1-2016
12.5.2016 Stáhnout
Zpráva o výsledku hospodaření sdružení Tichá Orlice za rok 2015 14.3.2016 Stáhnout
Pozvánka na členskou schůzi sdružení obcí Tichá Orlice 14.3.2016 Stáhnout
Návrh závěrečného účtu DSO Tichá Orlice 14.3.2016 Stáhnout
Záměr na odprodej obec. pozemků 18.1.2016 Stáhnout
 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH  29.2.2016  Stáhnout
 Seznam nedostatečně identifikovaných majitelů
 29.2.2016  Stáhnout
 Rozpočet obce 2016
 13.12016  Stáhnout
 Daň z nemovitých věcí 2016
 11.1.2016   Stáhnout
 Poplatky za svoz odpadu
 4.1.2016  Stáhnout
     

ROK 2015

   
 Ceník vodného a stočného pro rok 2016
14.12.2015 Stáhnout
Rozpočtová změna č.4/2015 5.12.2015 Stáhnout
Pozvánka na člen. schůzi Tichá Orlice 3.12.2015 Stáhnout
návrh rozpočtu sdružení obcí Tichá Orlice 2016 30.11.2015 Stáhnout
Odstávka systému cestovních dokladů a OP 23.11.2015 Stáhnout
Rozpočtová změna č.3-2015 3.10.2015 Stáhnout
Seznam vlastníků neidentifikovatelných nemovitostí 7.9.2015 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 7.9.2015 Stáhnout
Kotlíkové dotace 2015 24.8.2015 Stáhnout
Věstník právních předpisů Pard. kraje 11.8.2015 Stáhnout
Nařízení č.1-2015 o záměru zadat zpracování lesních hosp.osnov 20.7.2015 Stáhnout
Veřejná vyhláška 20.7.2015 Stáhnout
závěrečný účet 2014 16.6.2015 Stáhnout
 protokol o schválení účetní uzávěrky
14.6.2015 Stáhnout
rozpočet 06-2015 14.6.2015 Stáhnout
výkaz zisku a ztráty
 14.6.2015  Stáhnout
 Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko 2014 25.5.2015 Stáhnout

Rozpočtová změna 2015

27.4.2015

Stáhnout

Záměr na odprodej pozemků

13.4.2015 Stáhnout
 Zpráva o hospodaření 2014
30.3.2015 Stáhnout
Zpráva o hospodaření 2014č.1 30.3.2015 Stáhnout
 Záměr na odprodej obecních pozemků na byt. výstavbu
 1.2.2015  Stáhnout

ROK 2014

   
     
Návrh rozpočtu obce 2015

22.12.2014

Stáhnout

Rozpočtové opatření č.2-2014

8.11.2014

Stáhnout

Rozpočtové opatření č.1-2014

10.8.2014

Stáhnout

Protokol o účetní závěrce 2013

16.6.2014

Stáhnout

Závěrečný účet obce 2013

1.6.2014

Stáhnout

Příloha závěrečného účtu

1.6.2014

Stáhnout

Příloha závěrečného účtu část 1.

1.6.2014

Stáhnout

Příloha k závěrečnému účtu část 2.

1.6.2014

Stáhnout

Výsledek auditu

1.6.2014

Stáhnout

Výsledek auditu část 1.

1.6.2014

Stáhnout

ROZPOČET OBCE 2014

5.2.2014

Stáhnout

Obnova mostu - přerušení řízení

1.12.2014

Stáhnout

Volby do zastupitelstev 2014

25.8.2014

Stáhnout

Jmenování zapisovatele do volební komise

25.8.2014

Stáhnout

Oznámení o zahájení řízení

11.8.2014

Stáhnout

Volební informace

7.4.2014

Stáhnout

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

29.3.2014

Stáhnout
     

ROK 2013

   
     

Zpráva o uplatňování

26.9.2013

Stáhnout

Závěrečný účet 2012

4.6.2013

Stáhnout

Dražební vyhláška

25.3.2013

Stáhnout

Rozpočet obce na rok 2013

14.1.2013

Stáhnout

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

19.11.2013

Stáhnout
     

ROK 2012

   
     

Rozpočtová změna 2012

7.9.2012

Stáhnout

Závěrečný účet 2011

9.6.2012

Stáhnout

Závěrečný účet obce - zpráva audit 2011

8.6.2012

Stáhnout

Závěrečný účet - výkaz zisku 2011

8.6.2012

Stáhnout

Závěrečný účet obce - rozvaha 2011

8.6.2012

Stáhnout

Závěrečný účet - fin. výkaz 2-12

8.6.2012

Stáhnout

Závěrečný účet obce 2011

8.6.2012

Stáhnout

Rozpočet 2012 2.část

2.1.2012

Stáhnout

Rozpočet 2012 1.část

2.1.2012

Stáhnout

Zákon o přístupu k informacím část 2.

17.1.2012

Stáhnout

Zákon o přístupu k informacím část 1.

17.1.2012

Stáhnout

Výroční zpráva

17.1.2012

Stáhnout
     

ROK 2010

   
     

Ustavující schůze

8.11.2010

Stáhnout

Kontrolní komise

3.10.2010

Stáhnout

Požární řád obce

19.1.2010

Stáhnout

Rozpočet 2010 část 2.

2.1.2010

Stáhnout

Rozpočet 2010 část 1.

2.1.2010

Stáhnout
     

 

 

 

 


Copyright © 2017 | Přihlásit